Cross Training tunnit

 

Cross Training -tunnit painottuvat joko voima, tai voimakestävyyden ja kestävyyskunnon, kehittämiseen. Tuntien sisällöt vaihtelevat useasti eikä samaa treeniä tehdä usein kahteen kertaan. Cross Training Ring- sekä Streetworkout -tunneilla treenataan pääosin kehonpainolla ja tunneilla pääsee kehittämään myös erikoistaitoja. 

Yhdelle tunnille mahtuu 16 henkilöä. Tunneille on ilmoittauduttava etukäteen.

Cross Training -varausjärjestelmä on käytössäsi jo starttikurssin aikana. Kun olet käynyt Cross Training starttikurssin, voit varata paikkasi Cross Training -tunneille.  

 

Ota yhteyttä

CT-Progressio

 

CT-Progressio -tunti sisältää kolme osiota: mobility + lämmittely, voima + apuliike, sekä hengityselimistöä ja voimakestävyyttä rasittavan treenin.

CT-Progressio tunnit noudattavat kestoltaan kolmen kuukauden syklejä ja jokaisen syklin aikana keskitytään kehittämään eri voimantuoton osa-alueita: peruskunto, maksimivoima, räjähtävyys jne.

CT-Progressio tunnin ohjelmoinnista asiakas saa parhaan hyödyn silloin, kun pystyy säännöllisesti käymään lukujärjestyksessä olevilla kolmella eri tunnilla: (kyykky-, veto- ja työntöpäivä).

Työntö - Maanantai
Maastaveto - Keskiviikko
Kyykky - Sunnuntai

 

CT-Basic, MIX ja Strenght

 

CT-Basic on tehokas koko kropan treeni. Tunti sopii erinomaisesti sinulle, joka ehdit treenaamaan 1-2x viikossa ja erinomainen valinta esim. tauon jälkeen Cross Training tunneille palaavalle.

Strength-tunnit on jaettu kahteen pääryhmään. Toisella tunnilla keskitytään erilaisiin kyykkyihin ja niiden kanssa suoritetaan kehonpainolla tehtäviä voima- apu liikkeitä. Toinen tunti keskittyy vetoliikeisiin sisältäen maastavedon ja tangolla/kahvakuulilla tehtävät apu- voimaliikkeet tukemaan maastavetoa.

Mix-tunnit koostuvat 1-2 voimaosiosta ja sen jälkeen suoritetusta kestävyysosiosta. Tunti parantaa lihaskuntoa, sekä hapenottokykyä. Tunnilla jokainen pystyy treenaamaan omaan tahtiin, joten voit tehdä treenistä niin haastavan kuin haluat.

 

Painonnosto 


Painonnosto-tunneilla harjoitellaan painonnostoon kuuluvia liikkeitä, kuten rinnallevetoa, työntöä ja tempausta sekä niiden oheisharjoitteita. 

CT-Ring Strength


Tunnilla harjoitellaan rengas- ja kehonpainoharjoituksia, kuten erilaisia punnerrusliikeitä, vetoliikkeitä, roikuntoja sekä pitoja. Harjoitukset tehdään omaan tahtiin ja jokainen voi treenata helposti omalla tasollaan koko ajan kehittyen. Tunnit ovat matalasykkeisiä.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kuntoklubi Marko Rainio Ky (1067335-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mirelle Sallila
040 7667 077
mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net

Henkilörekisterin nimi

Kuntoklubi Marko Rainio Ky asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kuntoklubi Marko Rainio Ky
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna