TRAINING STRENGTH 

KEHITÄ VOIMAA JA MUOKKAA LIHAKSIASI

 

Training STRONG

Koko vartalon lihaskuntoa ja lihasvoimaa kehittävä tunti. Training strong -tunti on tehokas koko kehon voima- sekä toiminnallista harjoittelua menevän musiikin tsemppaamana. Tunti koostuu monipuolisesti ylä- ja alavartalon yksinkertaisista lihasvoimaharjoituksista yhdistyen kahteen lyhytkestoiseen func - toiminnalliseen cirquit osuuteen, jossa työskennellään aikaa vastaan. Func osuudessa yhdistyvät lihasvoima- sekä kestävyysharjoittelu ja pääset haastamaan itseäsi haluamallesi tasolle. Tunnilla pääset haastamaan ja kehittämään oman lähtötasosi lihasvoimaa ja lihaskuntoa turvallisesti ja tehokkaasti!

 

KAHVAKUULA

Kokonaisvaltaista ja tehokasta! Kahvakuula harjoittelulla kehität sekä lihaskuntoa että aerobista kuntoasi. Kokonaisvaltaisten liikkeiden ansiosta myös kehonhallintasi paranee jokaisessa liikesuunnassa. Tunnilla tehdään eri pituisia aikasarjoja ja käydään läpi tekniikoita. Haastavuutta säädellään helposti kuulan painoluokkaa nostamalla jolloin tunti sopii niin vasta-alkajalle kuin kokeneemmallekin liikkujalle. Kahvakuulatunnit pidetään CrossTraining salissamme, mutta ovat avoimia kaikille.

 

Training CORE

Voimaa, tasapainoa ja liikkuvuutta! Vahvista ja muokkaa vatsa- selkä- ja pakaralihaksiasi ja kehitä samalla myös keskivartalon hallintaa. Treeni sopii tukemaan useita eri urheilulajeja. 

 

CORE & ARMS

Vahvista ja muokkaa keskivartaloa sekä käsivarsien lihaksia. Tunnilla käytetään vaihtelevasti eri välineitä, kuten käsi-ja levypainoja sekä vastuskuminauhoja myös kehonpaino toimii osassa liikkeissä jo pelkästään hyvänä vastuksena. Liikkeistä on tarjolla sopivasti vaihtoehtoja ja haasteita kaiken kuntoisille ja tasoisille treenaajille. Tunnin päätteeksi tehdään n.10min rentouttavia sekä palauttavia venytyksiä.

 

MIESTENVUORO I

Kehitä lihasvoimaa monipuolisesti eri treenivälineitä hyödyntäen. Tunti pidetään CrossTraining salissamme ja tunti painottuu lihasvoiman ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

 

MINIBAND

Miniband tunnilla tehdään lihaskunto- ja liikkuvuusharjoituksia hyödyntäen suljettuja minivastuskuminauhoja. Tunnilla harjoittelu kehittää lihaskuntoa, liikkuvuutta, kehonhallintaa kuin motoriikkaakin. Tunnilla käytettävien eri vahvuisten Minibandien avulla harjoittelun intensiteettiä on helppo säätää itselleen sopivaksi. (Tunti jatkuu lukujärjestyksessä taas syksyllä 2022)

 

Ota yhteyttä

Kirjoita alueen leipäteksti tähän. Voit lisätä tähän myös väliotsikoita ja linkkejä.

 

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kuntoklubi Marko Rainio Ky (1067335-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mirelle Sallila
040 7667 077
mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net

Henkilörekisterin nimi

Kuntoklubi Marko Rainio Ky asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kuntoklubi Marko Rainio Ky
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna