Muut ohjatut tunnit

 

 

Ohjatut tunnit kestävät 30 - 60 minuuttia. Suureen hyvin ilmastoituun ryhmäliikuntasaliimme mahtuu tunnille jopa 60 henkilöä kerralla. Jäsenet voivat varata tunnit ennakkoon varausjärjestelmän kautta.

BOOTCAMP

TEHOKAS koko kropan treeni, joka kehittää sekä lihaskuntoa, että hapenottokykyä. Mikäli tavoitteenasi on kiinteytyminen, painonpudotus, hapenottokyvyn ja lihaskestävyyskunnon kasvattaminen tai vain hauskanpito niin tämä tunti sopii sinulle! Sykettä nostetaan naruhyppyjen lisäksi vaihtelevilla ketteryyttä, nopeutta ja räjähtävyyttä kehittävillä liikkeillä, joilla todella saat hien pintaan. Lihaskunto osuudet tuovat taas matalammallakin sykkeellä kunnon poltetta lihaksiin, mikä tuntuu aina mahtavalta. Liikkeet eivät vaadi erityistä teknistä osaamista ja naruhyppykin muistuu mieleen jo ensimmäisen tunnin aikana, joten jokainen saa tästä tunnista tehot irti.

Miniband

Miniband tunnilla tehdään lihaskunto- ja liikkuvuusharjoituksia hyödyntäen suljettuja minivastuskuminauhoja. Tunnilla harjoittelu kehittää lihaskuntoa, liikkuvuutta, kehonhallintaa kuin motoriikkaakin. Tunnilla käytettävien eri vahvuisten Minibandien avulla harjoittelun intensiteettiä on helppo säätää itselleen sopivaksi.

Kahvakuula

Kahvakuula - kahvakuulatreeni on koko kehon haastava lihaskuntoharjoitus, jossa erityisesti keskivartalon lihakset saavat hyvän harjoituksen. Kahvakuulalla pystyy tekemään kokonaisvaltaisia ja tehokkaita liikkeitä, joten lihaskunnon lisäksi myös aerobinen kunto kasvaa hyvin. Monipuolisten liikkeiden ansiosta treenaat myös kehonhallintaa, liikkuvuutta sekä tasapainoa. Tunnilla tehdään eri pituisia aikasarjoja ja käydään läpi tekniikoita. Tunti soveltuu niin vasta-alkajalle kuin kokeneemmalle harrastajallekin. Haastavuutta säädellään helposti kuulan painoluokkaa nostamalla. Kahvakuulatunnit pidetään CrossTraining salissamme, mutta ovat avoimia kaikille.

 

Ota yhteyttä

Kehonpaino-liikkuvuus, Toiminnallinenharjoittelu, Kuntopiiri ja Lihaskunto

 

Kehonpaino-liikkuvuus tunneilla kehitetään sekä kehonhallintaa, koordinaatiota, voimaa että liikkuvuutta.
Monipuolisten ja vaihtelevien harjoitusten avulla saadaan kehitettyä toimivampi ja
liikkuvampi keho jokaisessa liikesuunnassa. Tunti sopii kaikille ja toimii erinomaisesti oheisharjoitteluna urheilijoille.

Toiminnallinenharjoittelu toteutetaan kiertoharjoitteluna CrossTraining salissa. Jokainen treenaa tunnilla omalla treeni pisteellään. Tunti parantaa mm. hapenottokykyä sekä lihaskuntoa. Monipuolinen treeni jossa treenataan sekä kehonpainolla että
hyödyntäen erilaisia välineitä. Tunnilla jokainen treenaa omaan tahtiin, joten tunti sopii kaiken tasoisille treenaajille.

Kuntopiiri tunnilla treenataan isossa Ryhmäliikuntasalissa. Kyseessä on kiertoharjoittelu treeni, jossa liikkeet tehdään pääasiassa aikaa vastaan. Tunti parantaa mm. hapenottokykyä sekä lihaskuntoa. Tunnilla treenataan sekä kehonpainolla että
hyödyntäen erilaisia välineitä soutulaitteista alkaen. Tunnilla jokainen treenaa omaan tahtiin, joten tunti sopii kaiken tasoisille treenaajille.

Lihaskuntotunnilla treenataan vaihtelevasti kehon kaikkia lihasryhmiä. Tunnilla käytetään vaihtelevasti käsipainoja, tankoja, jättipalloa ja vastuskuminauhoja, tai tehdään liikkeet oman kehon painoa hyödyntäen. Tunti sopii erityisesti seniori ikäisille treenaajille.

Mobility

Mobility-tunneilla tehdään erilaisia liikkuvuutta edistäviä liikkeitä. Ne voivat olla joko venyttelyä, lihaskalvojen manipulointia tai dynaamisia venytyksiä. Tämä tunti on suositeltava kaikille, sillä liikkuvuus antaa pohjan voimaominaisuuksien kehittymiselle. Tunti pidetään CrossTraining salissa, mutta on avoin kaikille treenaajille.

Core & Arms

Tällä tunnilla vahvistetaan ja muokataan tehokkaasti keskivartaloa sekä käsivarren lihaksia. Tunnilla käytetään vaihtelevasti eri välineitä, kuten käsi-ja levypainoja sekä vastuskuminauhoja myös kehonpaino toimii osassa liikkeissä jo pelkästään hyvänä vastuksena. Tunnilla jokainen pystyy treenaamaan  omaan tahtiin ja säätelemään näin myös treenin tehokkuutta. Tunnin lopuksi rentouttavaa sekä palauttavaa venyttelyä n.10-15min.

Niska-Selkä

Niska-Selkä tunti pitää sisällään tehokkaita ja rentouttavia osioita ylläpitämään ja edistämään selkän ja niskan ja koko kehon hyvinvointia. Tunti koostu neljästä eri osiosta: lämmittely, aktiivinen liikkuvuus ja tasapaino, keskivartalon lihaskunto sekä rangan liikkuvuus. Tunti on fyysiseltä kuormitustasoltaan kevyt-keskiraskas.

Muksujumppa

Muksujumpassa kehitetään monipuolisesti liikunnallisia perustaitoja ja tutustutaan yhdessä erilaisiin liikuntaleikkeihin. Lapsen kehonhallinta paranee ja taidot toimia ryhmässä kehittyvät kuin huomaamatta. Muksujumppa on suunnattu 3-5 vuotiaille lapsille.

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kuntoklubi Marko Rainio Ky (1067335-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mirelle Sallila
040 7667 077
mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net

Henkilörekisterin nimi

Kuntoklubi Marko Rainio Ky asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kuntoklubi Marko Rainio Ky
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna