LIITY JÄSENEKSI!

JÄSENHAKEMUKSEN EHDOT


1. Kortin edut saat käyttöön vain jäsenkorttia vastaan. Kortti on henkilökohtainen.

2. Kortti oikeuttaa kaikkiin tarjottaviin liikuntapalveluihin, joista tiedotetaan vastaanotossa. Joihinkin palveluihin on aika/paikkavaraus suoritettava.

3. Kortin voi maksaa e-laskun maksutoimeksiantoa käyttäen, erikseen solmittavan e-lasku sopimuksen mukaisesti. E-lasku veloitus on aina kerran kuukaudessa, kuukauden 1 tai 15 pvä.

4. Jäsenyys on voimassa 12kk ja kun 12 täyttä maksukuukautta on täyttynyt jäsenyys jatkuu automaattisesti kuukausi kerrallaan 1kk irtisanomisajalla. Sopimuskauden ennenaikainen katkaisu edellyttää kuukausimaksun erotuksen maksua verrattuna normaali hintaiseen kuukausikorttiin kaikilta käytetyiltä kuukausilta, sekä mahdollisien liittymisetujen täyttä takaisin maksua. Kuukausihinnaksi otetaan voimassa oleva listahinta.

5. Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain. Hintamuutokset ilmoitetaan vähintään 1kk ennen kalenterivuoden vaihtumista. Mahdollinen hinnan muutos ei koske ensimmäistä sopimuskautta.

6. Mikäli joudumme lähettämään sinulle paperilaskun veloitamme siitä laskutuslisän 5 euroa. Sähköpostitse lähetettävissä laskuissa laskutuslisä on 3 euroa.

7. Kortti on mahdollista laittaa tauolle 1-3 kuukauden ajaksi yhden kalenterivuoden aikana.

8. Meille käy myös kaikki liikuntaetukortit, -setelit sekä -sovellukset: Smartum, Edenred, Virike, E-Passi, Ticket ja Tyky
Liikuntaetu seteleitä ja kortteja voidaan käyttää myös E-laskutuksiin. Voit ladata saldoa vastaanotossa tai sovelluksen kautta suoraan kotonasi ja E-laskut kuittaantuvat liikuntaetusaldosta. Mikäli teet maksun kotona ja haluat onnistuneesta maksusta kuittauksen meiltä laitathan viestiä vielä erikseen sähköpostitse: asiakaspalvelu@hyvantuulenkuntoklubi.net

8. Jäsenyyden tauottaminen sekä irtisanominen onnistuu henkilökohtaisesti paikan päällä tai sähköpostitse: mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net

Mikäli sinulla ei ole entuudestaan jo avainkorttia meille, voit noutaa avainkortin vastaanotosta vastaanoton aukioloaikoina. Ensimmäisen laskun saat s.postitse (muistathan tarkistaa myös roskapostin) Laskun maksettuasi voit luoda itsellesi e-laskun verkkopankissasi, jolloin veloitus menee jatkossa suoraan tililtäsi. Korttisi on voimassa joka päivä klo 5.00-23.30.

Voit valita myös TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN JÄSENYYDEN 1KK IRTISANOMISAJALLA. Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden hinnoittelu on eri kuin 12kk sopimuksissa. Huomioithan että liittymislomakkeessa on 12kk jäsenyyden hinnat. Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden hintoihin voit tutustua HINNASTO-sivustolta.

Liity nyt!

Jäsenhakemus
Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kuntoklubi Marko Rainio Ky (1067335-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mirelle Sallila
040 7667 077
mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net

Henkilörekisterin nimi

Kuntoklubi Marko Rainio Ky asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kuntoklubi Marko Rainio Ky
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mirelle.sallila@hyvantuulenkuntoklubi.net

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna